انواع چای ایرانی و بررسی تفاوت های چای(سرگل، ممتاز، قلم...)

انواع چای ایرانی و بررسی تفاوت های چای(سرگل، ممتاز، قلم...)

انواع چای ایرانی، هر آنچه که باید بدانید

مقدمه:

تفاوت انواع چای ایرانی:

چای سرگل:

  چای وزین

  چای کله مورچه ایی

چای ممتاز:

چای قلم:

   چای قلم 1

   چای قلم 2

چای شکسته

© کلیه حقوق برای ارس باران کوهپایه سبز محفوظ می باشد